fredag den 25. november 2016

Bekendtgørelse om fødevarehygiejne

Hvad siger loven helt præcist om hunde i butikker og caféer?

Kort kan det koges ned til at hunde under normale omstændigheder ikke må komme I fødevarebutikker, som dagligvarebutik, slagter, bager m.m. uden en special uddannelse. Men godt må komme i caféer og restauranter, så længe det kan sikres at hunden ikke kan giver anledning til kontakt mellem hunden og fødevarerne, det ret nemt at undgå når hunden er i snor og under kontrol.

Så i de fleste tilfælde er det forretningens valg om hunde må komme ind. 
 
Fra bekendtgørelsen om fødevarehygiejne.Kapitel 17

Adgang til fødevarevirksomheder for kæle- og servicedyr mv.

§ 39. Fødevarevirksomheder kan i følgende tilfælde tillade kæle- og servicedyr adgang til virksomheden, når virksomheden sikrer, at en sådan adgang ikke giver anledning til kontaminering af fødevarerne:

1) Kæledyrs adgang til serveringsområder i restauranter o.l.

2) Servicedyrs adgang til kundeområder i butikker, serveringsområder i restauranter o.l.

Stk. 2. Ved servicedyr forstås i denne bekendtgørelse fører- og servicehunde, der er specielt trænet til at udføre en eller flere nytteopgaver for blinde eller stærkt svagsynede personer eller personer med fysisk funktionsnedsættelse.

Stk. 3. Vagthunde, som benyttes ved vagtselskabers runderinger, kan have adgang til fødevarevirksomheder. Det er fødevarevirksomhedens ansvar at sikre, at en sådan adgang ikke giver anledning til kontaminering af fødevarerne.

Stk. 4. Rottehunde, som benyttes af professionelle skadedyrsbekæmpelsesfirmaer, kan have adgang til fødevarevirksomheder. Det er fødevarevirksomhedens ansvar at sikre, at en sådan adgang ikke giver anledning til kontaminering af fødevarerne.

Stk. 5. Fødevarestyrelsen kan i visse tilfælde tillade, at en fødevarevirksomhed giver kæle- og servicedyr adgang til fødevarevirksomheden. Fødevarestyrelsen stille vilkår for en sådan tilladelse.

Stk. 6. De i stk. 1-5 nævnte tilladelser gælder ikke for slagtedyrs adgang til slagterier.


 Læse hele bekendtgørelsen her.

Som det ses af teksten kunne de trænge til at opdatere deres beskrivelse af servicehund, men det kommer nok. De steder jeg har talt med som har valgt kun at modtage servicehunde, har heldigvis ligestilling mellem alle typer af servicehunde.

Kender du et spisested som benytter sig af deres ret til at byde hunde velkomne, også indenfor?

note: siden 2012 har servicehunde til psykisk syge været sidestillet med servicehunde til fysisk syge, denne opdatering i begrebet servicehund er ikke skrevet direkte ind her.

2 kommentarer:

  1. Egentlig synes jeg,det er en rigtig fin og klar bekendtgørelse. Nå man læser den, er der ikke tvivl om, hvad der er gældende ret.

    Jeg synes, det er naturligt, at der er steder din hund ikke må komme, fordi det drejer sig om fødevaresikkerheden så som fx slagtere.

    SvarSlet
  2. det nemlig en fin og klar lov, som flere restauranter og tøjbutikker ikke kender (de tror hunde er ulovlige hos dem) og derfor vælger jeg at dette uddrag bør postet.

    og helt enig med mindre hunden er special trænet (eller evt. meget langt i træningen og skal øve) så har den intet at gør hos f.eks. slagter, bager m.m.

    SvarSlet

Tak fordi du læste, jeg sætter stor pris på dine kommentarer.
Husk du kan få besked om nye indlæg på din email.